SZÁZSZORSZÉP ÓVODA KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

Százszorszép óvoda a lakótelep közepén

A Petőfi lakótelep építése nagyon sok fiatal család lakásgondját oldotta meg. A viszonylagos biztonság a munkahelyek tekintetében, az a tény, hogy aránylag fiatalon jutottak lakáshoz a házaspárok, nagyon megnövelte a gyermek-vállalási kedvet.

Az ideköltöző fiatalok természetes igénye volt, hogy az infrastruktúra is, mely itt megvalósult, megfelelően segítse az „életkezdést”. Az első lakások átadásával egyidejűleg elkezdték egy „oktatási centrum”: bölcsőde, óvoda, iskola építését. 1981 januárjában a leendő óvónénik és daduskák a már ismerős szülőkkel összefogva takarítottak, költözködtek, a lehetőségekhez képest igyekeztek konfortossá tenni a csoportszobákat. A négy csoportszobában nyolc óvónő és hat dajka készült a gyermekek fogadására.

 

1981. február 9-én elérkezett a várva várt nap. A lakótelepen élő sok-sok anyukának végre nem kellett hajnalban kelteni gyermekét, hogy kerékpárral, illetve gyalog bejárja kicsinyével a várost, magával cipelve még egy-két kisebb gyermekét is. Az óvoda vezetője Lassú Tiborné volt. Az épülő lakótelep nagyságát már ebben az időben is jól mutatta az a tény, hogy az első tanévben férőhely hiánya miatt már több gyermekfelvételt kellett visszautasítani. A nevelő-oktató munka a sok fiatal, tettre kész, gyermekszerető pedagógus és dajka segítségével jó színvonalon folyt. Az óvoda udvara társadalmi összefogással és szülői-óvónői közreműködéssel az 1983/84-es tanévre elkészült, a gyerekek örömmel vették birtokba. Nagyon sok volt a képesítés nélküli óvónő. Volt olyan tanév, amikor ugyanannyi képesített óvónő volt, mint képesítés nélküli! A hozzánk járó gyermekek érdeke is azt diktálta, hogy a rátermett és szakképesítést szerezni kívánó kolléganők továbbtanulását támogassuk.

Az 1989/90-es tanév szakmai újdonsága volt az új Óvodai Nevelési Program, amely az eddigieknél nagyobb módszertani szabadságot adott az óvónőknek. Az 1991 és 92-ben megrendezett Lakótelepi napok szervezésébe, lebonyolításába nevelőtestületünk aktívan bekapcsolódott. A rendezvény bevételét az oktatási centrum: bölcsőde, óvoda, iskola részére ajánlották fel a rendezők. 1992 őszétől megkezdődtek a tetőtér beépítési munkálatai, a csoportszobák kialakítása, miközben az óvoda működött. 1993. január 25-én végre birtokba vehették gyerekek is a különleges hangulatú csoportszobákat.

 

2005. augusztus 01-jén vette át Fricska Gyöngyi a „stafétát” Szűcs Gyulánétól. A meglévő hagyományok megőrzésével és új lehetőségek felderítésével szép és reményteli jövőt álmodtunk meg óvodánknak. A helyi nevelési programunk elveivel összhangban, önmagunkat folyamatosan felülvizsgálva, igyekeztünk a környezetünk által felénk támasztott igényeknek megfelelni, Színvonalas, minőségi munkára törekedtünk a gyerekek, a szülők és a fenntartó megelégedésére. Segítő szándékú szakmai kontroll létrejöttét szorgalmaztuk, melyben megjelent az innovatív szemlélet. Óvodapedagógusaink nagy gyermekszeretettel, empátiával, igényes szakmai tudatossággal végzik nevelőmunkájukat. A nevelőtestületünk által elfogadott legfontosabb értékek: gyermekközpontú, biztonságos, nyugodt, barátságos légkör, gazdag érzelmi töltés, tudatos környezetóvás-környezetszeretet.

Most itt vagyunk a jelenben, s köszönjük, jól érezzük magunkat. Vannak eredményeink, néha kudarcaink, vannak konfliktusaink, de többnyire sikerrel megoldjuk őket. Önállóan gondolkodó, érdeklődő, elmélyült tevékenységre képes gyermekeket szeretnénk nevelni, akik bátran, bizalommal fejezik ki érzéseiket, gondolataikat, fogékonyak a szépre és a jóra, szeretik és védik környezetüket. Néha fáradtnak érezzük magunkat, de akkor ránk mosolyog egy tündérarc, elindul egy simogató kéz, ölünkbe fészkelődik egy pici ránk bízott gyermek, s megkér bennünket arra, hogy meséljünk, énekeljünk, vagy csupán hallgassuk meg a szívdobbanását…..

Elérhetőség

Kiskunfélegyházi
Napköziotthonos Óvoda
Százszorszép Óvoda Tagintézmény

6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas tér 11
Tel.:  (76) 461-190

Email:
darvasovi1981@gmail.com

Térkép

Keresés

Naptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Névnap

2024. június 12. szerda
Villő
A Nap kel 04:49-kor,
nyugszik 20:52-kor.

Holnap
Antal, Anett
napja lesz.

Időjárás

 

Kapcsolat közművelődési intézményekkel