07 - 12.00 óráig     JÁTÉK, differenciált tevékenységek , 5 - 35 perces csoportos foglalkozások

Szabad játék
Játékba integrált egyéni, mikrocsoportos és frontális tevékenységek .

 • Testápolási teendők, tízórai .
 • Rajz, festés, mintázás, kézimunka .
 • Ének, zene énekes játék,gyermektánc .
 • Verselés - mesélés - dramatikus játékok .
 • Környezetben szerzett élmények, matematikai tartalmú tapasztalatok rendszerezése
 • Szervezett mozgásos játékok

JÁTÉK A SZABADBAN

 • Séták, mikrocsoportos tapasztalatszerzések
 • Énekes játékok az udvaron
 • Mindennapi mozgás
 • Testápolási teendők

12.00 - 15.30.. óráig   Ebéd

 • Testápolási teendők
 • Pihenés, alvás mesével, altatóval
 • Testápolási teendők
 • Uzsonna

JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN, VAGY A SZABADBAN

 • Mozgásos játék vagy részképességek fejlesztése egyéni szükséglet alapján

15.30 - 17.00 óráig    Szabad játék, nevelési időn túl szervezett tevékenységek