SZÁZSZORSZÉP ÓVODA KISKUNFÉLEGYHÁZA

 


Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeibe a 2021/2022. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2021. április 21. (szerda) 8.00 órától 17.00 óráig
2021. április 22. (csütörtök) 8.00 órától 17.00 óráig

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik.
Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az óvodában.

Az óvodák felvételi körzetéről a közlemény 1. számú mellékletéből és a következő linken tájékozódhatnak a szülők: kiskunfelegyhaza.hu/hivatal/ovodak
Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv – Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.) – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az oktatási hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
Tudnivalók: www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat fenntartásában működő Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Móra Ferenc utcai óvodája (6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2.) fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  -  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek lakcímkártyája),
   - a gyermek anyakönyvi kivonata
  -  gyermek TAJ kártyája
  -  a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

Az emberi erőforrások miniszterének, a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján:

„Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.”

A fentiekre tekintettel a szülőnek lehetősége van személyesen abban az óvodában megjelenni a beiratkozás időpontjában, ahová szeretné gyermekét beiratni, vagy email formájában a letölthető szándéknyilatkozatot elküldeni az érintett óvoda email címére. A tagóvodák elérhetőségei a következőek:

Dózsa Óvoda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kossuthvárosi Óvoda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bercsényi Óvoda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Százszorszép Óvoda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bankfalui Óvoda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Móravárosi Óvoda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szegedi Úti Óvoda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Móra Utcai Óvoda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nagyszőlő Úti Óvoda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2021. május 21., az óvoda vezetője a felvételi döntésről írásban értesíti a szülőt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kiskunfélegyháza Város Jegyzőjének címzett, de a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének (6100 Kiskunfélegyháza, Mezősi Károly utca 2.) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, az Oktatási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Letölthető dokumentum: Szandeknyilatkozat 2021

Elérhetőség

Kiskunfélegyházi
Napköziotthonos Óvoda
Százszorszép Óvoda Tagintézmény

6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas tér 11
Tel.:  (76) 461-190

06/70-648 1079

Email:
szazszorszep00@freemail.hu
darvasovi1981@gmail.com

Térkép

Keresés

Naptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Névnap

2023. március 27. hétfő
Hajnalka, Alpár
A Nap kel 06:38-kor,
nyugszik 19:14-kor.

Holnap
Gedeon, Johanna, Hanna
napja lesz.

Időjárás

 

Kapcsolat közművelődési intézményekkel